Obraz z 1810 roku. 

Źódło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.