Obraz pastelowy z 1901 roku. Własność Muzeum Narodowego w Krakowie.