Obraz olejny namalowany po 1786 roku ze zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie.