Obraz olejny z XIX wieku. Znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.