Obraz olejny z 1767 roku. Własność Łazienek Królewskich. Znajduje się w Gabinecie Portretowym Pałacu na Wyspie.