Obraz olejny z 1855 roku. Obecnie znajduje się w Lwowskiej Galerii Sztuki. 

Źródło cyfrowej kopii: Wikipedia.