Obraz z 1677 roku znajdujący się w Muzeum Uniwerstytetu Jagiellońskiego, Collegium Maius.  Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.