Obraz olejny z 1728 roku. Własność Łazienek Królewskich. Znajduje się w Pokoju Bachusa w Pałacu na Wyspie.  Fot. A. Ring, L. Sandzewicz.