Obraz olejny z 1847 roku. Sportretowany Jan  Simmler miał trzech synów:  najstarszym  był Jakub Karol Boromeusz, a najmłodszym  Julian Erhard.