Rycina z książki D. Frydrychowicza "S. Hyacintus Odrovasius Regni Poloniae patronus [...]",  wydanej w Krakowie w 1688 roku.