Litografia z 1839 roku wykonana według  wzoru Jana Fryderyka Myliusa.  Rycina z: "Przyjaciel ludu" 1839/1840, nr 7 s. 56.