Obraz nieznanego malarza z XIX wieku. Znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Marhiasrex).