Obraz olejny z końca XVII wieku namalowany przez nieznanego malarza polskiego.