Obraz olejny nieznanego malarza polskiego z drugiej połowy XVII wieku.