Obraz olejny nieznanego malarza polskiego. Portret pochodzi z pałacu w Radzyniu Podlaskim przebudowanym w latach 1750-63 przez Eustachego Potockiego i jak się wydaje daty te wyznaczają jego namalowanie.