Rycina z dzieła Marcina Franciszka Wobe "Icones familiae ducalis Radivilianae ex originalibus ... " wydanego w Nieświeżu w 1758 roku (tablica nr 94).