Obraz olejny prawdopodobnie z XVIII wieku nieznanego malarza polskiego.