Ilustracja z publikacji  "Jana Kochanowskiego dzieła polskie". T. 1, wydanej w 1803 roku w Warszawie w Drukarni na Nowolipiu.