Drzeworyt z publikacji "Album Jana Matejki" z lat 1873-1876.

Źródło koii cyfrowej: Wikipedia.