Rycina z dzieła Marcina Franciszka Wobe "Icones familiae ducalis Radivilianae ex originalibus ... " wydanego w Nieświezu w 1758 roku.