Rycina ze str. 317  książki П. И. Батюшковa "Белоруссия и Литва", wydanej w Sankt Petersburgu w 1890 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikipedia.