Portret pastelowy sprzed 1780 roku.  

 Źródło kopii cyfrowej; Wikipedia.