Własność Polskiej Akademii Umiejętności.  Fotografia z Archiwum Nauki Pan i PAU.