Fotografia wykonana w 1897 roku przez Carla Pietznera.