Niemiecki miedzioryt Michaela Keyla z okresu 1745-1798  pt. Georgius dux in Ossolin.