Rycina  z dzieła Marcina Franciszka Wobe "Icones familiae ducalis Radivilianae ex originalibus ....", wydanego w Nieświeżu  w 1758 roku (tablica nr 37).