Ilustracja z książki Joachima Lelewela "Cuisine, jardin, agriculture, bâtiments" (z "Histoire de Pologne par Joachim Lelewel", t. 1, t. 2.), wydanej w Paryżu w 1844 roku.