Litografia według wzoru Franciszka Topy powstała po 1859 roku.