Litografia z 1830 roku wydana w Warszawie przez Instytut Litograficzny Szkolny.