Obraz olejny na płótnie namalowany po 1850 roku. Znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons (Mathiasrex Maciej Szczepańczyk