Grafika z 1895 roku  według fotogramu Hanstaengla.