Fotografia z 1881 roku. Własność Polskiej Akademii Umiejętności. Znajduje się w Zbiorach Specjalnych  Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.