Obraz pastelowy z 1898 roku. Własność Fundacji Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. 

Źródło kopii cyfrowej: pinakoteka.zascianek.pl