Obraz olejny z 1886 roku.  Żródło kopii cyfrowej: www.pinakoteka.zascianek.pl