Fotografia wykonana w 1865 roku w Warszawie przez Karola  Beyera.