Obraz olejny z około 1633 roku ze zbiorów Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.