Fotografia Edwarda Trzemeskiego z około 1885 roku.