Fotografia Ignacego Kriegera wykonana po 1864 roku.