Portert olejny z pierwszej połowy XIX wieku nieznanego malarza polskiego.  Jeden z trzech wizerunków księcia pochodzących z Nieświeża, które po wojnie trafiły z Nieświeża do Muzeum Narodowego w Warszawie.