Obraz z XVIII wieku nieznanego autora.  Znajduje się w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku na Ukrainie.  

Źródło kopii cyfrowej: Wikipedia.