Obraz nieznanego autora z około 1709 roku z prywatnej kolekcji księcia Macieja Radziwiłła. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.