Obraz olejny na płótnie namalowany przed 1883 rokiem.