Fotografia Jana Wacława Idzikowskiego wykonana zapewne na początku 1899 roku (przed 8.04.1899 r.)