Obraz olejny namalowany na palecie malarza w 1887 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.