Obraz olejny prawdopodobnie z końca  lat dwudziestych XIX wieku.