Obraz olejny z 1781 roku. Znajduje się w kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.  (http://www.wilanow-palac.pl/file/potocki/