Fotografia Wojciecha Piechowskiego z 1882 drzeworytu przedstawiającego portret księcia.