Fotografia Stanisław Antoniego Prószyńskiego wykonana 23.07.1892 roku w Rembertowie.