Fotografia Tomasza Prószyńskiego wykonana 18.05.1908 roku.