Obraz olejny namalowany po 1778 roku, który stanowi pendant do portretu Stanisława Poniatowskiego. Jest to zapewne kopia warsztatowa, o pomniejszonych rozmiarach, portretu namalowanego przez Marcella Bacciarellego w latach 1777‒1778 do Pokoju Audiencjonalnego Starego w Zamku Królewskim w Warszawie.  Własność Łazienek Królewskich. Znajduje się w Sypialni w Pałacu na Wyspie.  Fot. A. Ring, L. Sandzewicz.